EŽTT: Leidimo gyventi nesuteikimas – diskriminacija dėl orientacijos
Data: 2016.07.01 20:41
Tema: Pasaulio įvykiai


Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė, kad Italija nesuteikdama tos pačios lyties poros partneriui teisės gyventi šalyje pažeidė Europos Žmogaus Teisių Konvenciją poros atžvilgiu. Šiandien Strasburge įsikūręs teismas nusprendė, kad tokios teisės nesuteikimas tos pačios lyties poroms „šeimos pagrindu“ yra diskriminacija.

Teismo sprendime byloje Taddeucci and McCall v Italy nurodoma, kad buvo pažeistas 14-as straipsnis (diskriminacijos draudimas) kartu su 8-uoju straipsniu (pagarba šeimos gyvenimui). Šioje byloje minima pora p. Taddeucci ir p. McCall atvyko į Italiją 2003 metais. Pasibaigus Mr. McCall laikinam studijų leidimui, jis paprašė leidimo gyventi šalyje dėl šeimyninių aplinkybių.

Italijos valdžia atsisakė, o apeliacijos teismuose buvo nesėkmingos, nes pagal Italijos įstatymus jie nėra traktuojami sutuoktiniais. Nenorėdami tapti nelegaliais gyventojais, p. Taddeucci ir p. McCall buvo priversti išvykti iš šalies. Pora 2009 metais išvyko į Olandiją, kur p. McCAll buvo suteiktas leidimas gyventi šalyje, kaip ES piliečio partneriui.

Šiandienos sprendime Teismas nurodė, kad ši varžanti interpretacija kas yra šeimos narys buvo neįveikiama kliūtis tos pačios lyties partneriams, norėjusiems gauti leidimus, nes jie neturėjo jokių galimybių, kad jų partnerystė butų teisiškai pripažinta Italijoje (tuo metu Italijoje dar nebuvo civilinių partnerysčių).

Teisėjas Spano sprendimui pritariančioje nuomonėje pažymėjo, kad „... Teismas tvirtai atmeta argumentą, kad Valstybės gali teisiškai pasinaudoti „tradicinės šeimos“ sąvoka, norėdamos atmesti prašymus leidimui gyventi kitos šalies piliečiams, kurie yra tos pačios lyties piliečio partneriai“.

„Ši byla yra puikus kasdieninės kovos pavyzdys, su kuria tos pačios lyties poros susiduria Europoje“, sakė ILGA-Europe vykdančioji direktorė Evelyne Paradis.

Robert Wintemute, poros advokatas, o taip pat Žmogaus Teisių profesorius Londono koledže, pakomentavo: „Teismo sprendimas – didelis žingsnis pirmyn ilgame tos pačios lyties porų lygiateisiškumo kelyje. Beveik po 13 metų po sprendimo Karner prieš Austriją byloje, Teismas pirmą kartą priėmė sprendimą dėl konkrečios, svarbios teisės (leidimas gyventi šeimos nariui), kad ši teisė negali būti ribojama tos pačios lyties poroms, kurios nesudarę santuokos ar partnerystės. Visos 47 Europos Tarybos narės privalo užtikrinti, kad jos suteikia tas pačias galimybes ir tos pačios lyties poroms. Tai gali būti atliekama suteikiant galimybę joms susituokti ar registruoti partnerystę, arba tiesiog pripažįstant jų bendrą gyvenimą kartu“.

GayLine.lt informacija.

GayLine.lt primena, kad visiškai neseniai analogišką prašymą Lietuvoje atmetė migracijos departamentas,o teismas nepatenkino apeliacijos. Tuo tarpu Seimas nori Konstitucijoje įtvirtinti šeimą, tik kaip vyro ir moters santuoką.

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=10587