Tūkstančiams mergaičių Europoje vis dar kyla grėsmė dėl lyties organų žalojimo
Data: 2021.02.06 09:31
Tema: Pasaulio įvykiai


Vasario 6-ąją, minint Tarptautinę moterų lytinių organų žalojimo nulinės tolerancijos dieną, Europos lyčių lygybės institutas paskelbė skaičiavimus kiek Danijoje, Ispanijoje, Liuksemburge ir Austrijoje gyvenančių mergaičių kyla grėsmė dėl tokių sužalojimų.

Nuo 2011 m. išaugęs migrantų, iš moterų lyties organų žalojimą praktikuojančių šalių, skaičius padidino riziką, kad tokia praktika bus tęsiama ir Europoje. Tiesa, pasikeitus dominuojančioms migrantų kilmės šalims Ispanijoje ir Austrijoje, sumažėjo mergaičių, kurioms kyla minėta rizika, dalis. Pavyzdžiui, Austrijoje didžiausia rizikos grupių mergaičių grupė yra migrantės iš Irako. Tiesa, Irake moterų lyties organų žalojimas yra daug mažiau paplitęs nei Etiopijoje.

Europos lyčių lygybės institutas pastebi, kad viešinimo kampanijos ir įstatymai, kuriais draudžiama žaloti moterų lytinius organus pradeda veikti. „Bendruomenės vis labiau priešinasi tokiai praktikai ir dažnai veda pastangas ją pašalinti. Mes laimime kovą su moterų lyties organų žalojimu “, - sakė EIGE direktorius Carlienas Scheele.

EIGE skaičiavimais, Danijoje rizika kyla nuo 11 iki 21% mergaičių iš moterų lytinių organų žalojimą praktikuojančių šalių (1408 - 2568 merginos). Ispanijoje ši dalis yra 9 - 15% (3435 - 6 025 mergaičių), 12 - 17% Liuksemburge (102 - 136 mergaičių) ir 12 - 18% Austrijoje (735 - 1083 mergaičių), tuo tarpu Danijoje - 37 proc., Liuksemburge - 19 proc., Austrijoje - 31 proc.

Iš keturių tyrime dalyvavusių šalių tik Liuksemburgas oficialiai pripažįsta lyties organų žalojimą kaip prieglobsčio prašymo pagrindą. Nors Danijoje, Ispanijoje ir Austrijoje yra patenkinti prieglobsčio prašymai dėl moterų lyties organų žalojimo, tokių atvejų pasitaiko retai. Ispanijoje dauguma su lyties organų žalojimu susijusių paraiškų yra atmetamos, nes jos yra neteisėtos tose šalyse, iš kurių atvyksta moterys, nors jose vis dar tai yra vykdoma.

Lyties organų žalojimas yra sunki smurto dėl lyties forma, paliekanti gilius fizinius ir psichologinius randus aukų gyvenime.Daugiau EIGE.

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=12937