Bitininkas: Už šeimos vertybes!
Data: 2008.08.04 14:40
Tema: Komentarai, nuomonės


Šeimos įvairovė

Daug kam šiais laikais kyla klausimas kas yra šeima. Pabandykime atsakyti į šitą klausimą. Galime pradėti nuo to, kokios šeimos formos egzistuoja:

Heteroseksuali, branduolinė šeima - (tėvas, motina ir jų vaikai, įvaikiai)
Homoseksuali šeima - (tos pačios lyties tėvai ir jų vaikai, įvaikiai)
Išplėstinė šeima - (tėvai, vaikai, įvaikiai ir jų giminės)
Poliamoriška šeima - (keletas tėvų ir jų vaikai, įvaikiai)

Lyčių pasiskirstymas ir santuokinių skaičius:

Monogamija - (du asmenys, pora)
Poliginija - (žmogus turi daugiau negu vieną žmoną)
Poliandrija - (žmogus turi daugiau negu vieną vyrą)
Poliginandrija - (žmogus turi abiejų lyčių sutuoktinius)

Lyčių vaidmenų pasiskirstymo tipai:

Patriarchalinis - (tėvas yra šeimos galva)
Matriarchalinis - (motina yra šeimos galva)
Egalitarinis - (abiejų tėvų vaidmenys lygūs)

Lyties identiteto ir amžiaus struktūros:

Egalitarian (lytiškumo identitetas vienodas)
Gender structured (skirtingų lyčių vaidmenys)
Age-structured - (skirtingo amžiaus, vienodo amžiaus)

Žmogaus lytiniai elgesio tipai:

Masculinity - (vyriškumas)
Femininity - (moteriškumas)
Androgyny - (moteriškumas ir vyriškumas)

Žmogaus romantinis ir seksualinis potraukis lyčiai, lytims:

Heteroseksualumas - (priešingai lyčiai)
Homoseksualumas - (tai pačiai lyčiai)
Biseksualumas - (abiejoms lytims, nebūtinai vienodas)


Alfredo Kinsey tyrimai

"Kinsey Report" yra Alfredo Kinsey tyrimų rezultatai publikuoti dviejose knygose:
* Sexual Behavior in the Human Male (1948)
* Sexual Behavior in the Human Female (1953)

Kinsey ir jo kolegos apklausė maždaug 11240 moterų ir vyrų apie jų seksualines praktikas (5300 vyrų ir 5940 moterų). Jie sukaupė duomenis apie priešvedybinius ir vedybinius seksualinius santykius, homoseksualumą, masturbaciją ir kitas seksualinio aktyvumo formas, priklausomai nuo lyties, išsilavinimo ir kitų sociologinių vardiklių. "Kinsey Report" turėjo 500 klausimų. Buvo nustatyta, kad 86% žmonių gyvena priešingai, negu numato moralinės visuomenės nuostatos. Kinsey tyrimai pradėjo kultūrinį lūžį, kurio kulminacija buvo šeštajame dešimtmetyje įvykusi seksualinė revoliucija. 1951m. Kinsey žinias pagilino antropologas Cllelanas Fordas ir psichologas Frankas Beachas, kurie palygino žmonių seksualinį elgesį iš 190 kultūrų.

Kinsey tyrimų rezultatai buvo kaltinami nereprezentatyvumu, bet pašalinus nepatikimus duomenis, rezultatai pasikeitė tik dešimtosiomis procento. Tą, 1979m. įrodė Paulas Gebhardas, kitas "Kinsey Institute for Sex Research" direktorius.

Rezultatai:

Seksualinė orientacija.

Klaidingai yra manoma, kad Alfredas Kinsey esą įrodė, kad 10% populiacijos tai homoseksualai. Iš tikrųjų tyrėjas vengė tokių apibrėžimų kaip tiesiog homoseksualus ir heteroseksualus. Jis padarė 7 laipsnių skalę, teigdamas, kad taip suprantamas seksualumas gali keistis gyvenimo laikotarpyje. Taip pat jis teigė, kad seksualumą reikia suprasti ne tik fiziniu lygiu, bet ir psichiniu (potraukis, seksualinės fantazijos).

0 - grynai heteroseksualus
1 - dominuojantis heteroseksualumas, tik atsitiktinis homoseksualumas.
2 - dominuojantis heteroseksualumas, bet daugiau negu atsitiktinis homoseksualumas.
3 - lygiai heteroseksualus ir homoseksualus
4 - dominuojantis homoseksualumas, bet daugiau negu atsitiktinis heteroseksualumas.
5 - dominuojantis homoseksualumas, tik atsitiktinis heteroseksualumas.
6 - grynai homoseksualus.

Pristatydamas skalę, Kinsey parašė: "Vyrai nereprezentuoja dviejų atskirų populiacijų - heteroseksualų ir homoseksualų. Pasaulis nėra išskirtas į avis ir ožkas. Taksonomijos pagrindu yra tai, kad gamta retai turi reikalą su atskiromis kategorijomis. Mūsų gyvenamas Pasaulis yra kontinuumas, kiekviename ir visuose jo aspektuose.

Pabrėžiant nepertraukiamą gradaciją tarp grynai heteroseksualios ir homoseksualios patirties, mes nusprendėm sukurti klasifikacijos būdą, kuris galėtu remtis sąlyginiu heteroseksualios ir homoseksualios patirties kiekiu, kiekvienoje istorijoje...
Individui gali būti priskirta konkreti vieta šitoje skalėje, kiekvienu konkrečiu jo gyvenimo periodu... Septynių punktų skalė labiau priartėja prie gradacijų kiekio išreiškimo realybėje." (Kinsey, et al. (1948). pp. 639, 656)

Pagal Kinsey tyrimus 46% vyrų reagavo į abejas lytis per savo gyvenimą, o 37% turėjo mažiausiai vieną homoseksualų potyrį. 11,6% baltaodžių vyrų nuo 20 iki 35m. amžiaus buvo klasifikuoti kaip 3 (lygiai heteroseksualus ir homoseksualus). 10% amerikiečių vyrų buvo "daugiau, ar mažiau homoseksualūs (5, 6) per mažiausiai 3 savo gyvenimo metus tarp 16 ir 55m. amžiaus".

7% nevedusių moterų nuo 20 iki 30m. amžiaus ir 4% išsiskyrusių moterų (to pačio amžiaus), buvo klasifikuojamos kaip 3 (lygiai heteroseksualios ir homoseksualios). Pagal tyrimą 2-6% moterų buvo daugiau, ar mažiau homoseksualios (5), o 1-3% grynai homoseksualios (6).


Masturbacija.

92% vyrų ir 62% moterų prisipažino, kad masturbuojasi. Iš besimasturbuojančių moterų, 45% teigė, kad gali pasiekti orgazmą greičiau, negu per 3 minutes.

Santuokinis seksas.

Vidutinis santuokinio sekso kiekis, pagal moteris: 2,8 karto per savaitę maždaug 20m. amžiuje, 2,2 karto 30m. ir 1,0 50m.

Nesantuokiniai santykiai.

50% susituokusių vyrų turėjo nesantuokinius seksualinius santykius po vedybų. 26% susituokusių moterų turėjo nesantuokinius seksualinius santykius prieš joms sukankant 40m.

Sadomazochizmas

12% moterų ir 22% vyrų seksualiai sujaudino sadomazochistinė istorija. 55% moterų ir 50% vyrų prisipažino turėję erotinę reakciją kandžiojimuisi.

Oralinis seksas.

Jį turėjo 60% apklaustųjų.

Analinis seksas

Turėję mažiausiai vieną analinį seksą santuokoje prisipažino 11% vyrų.

Prostitucija

Prostitučių paslaugomis naudojęsi prisipažino 69% vyrų.Homoseksuali šeima

Šeimų ir jos narių įvairovė yra stulbinanti ir tai kertasi su būdingu įsivaizdavimu, kad egzistuoja tik vienas modelis. Žmonijos istorijoje šeimos socialinis konstruktas keitėsi ir tikriausiai keisis ateityje. Šiandien galime pastebėti tikrai ne vieną šeimos modelį.

Daugelyje Afrikos tradicinių kultūrų aptinkama tos pačios lyties santuokos formą. Šios santuokos modeliuojamos pagal heteroseksualias, kuriose asmuo atliekantis priešingos lyties darbus, dažnai visuomenėje yra pripažįstamas, kaip kitos lyties individas. Ši situacija yra įprasta tradicinių tos pačios lyties santuokų išraiška visame pasaulyje. Svarbu tai, kad šios kultūros laiko santuokas lygiavertėmis, naudoja tą patį terminą tiek tos pačios lyties, tiek skirtingų lyčių santuokoms įvardinti. Lyties transformacija yra dažnai būtina, nes tradicinės visuomenės įprastai griežtai nubrėžia lytiškumo vaidmenis: vyrai atlieka vienas veiklas, o moterys – kitas. Taigi, kad turėti teisingai funkcionuojantį namų ūkį tos pačios lyties santuokoje, biologinis vyras dažnai turi atlikti moteriškus darbus, o biologinė moteris – vyriškus: tos pačios lyties ūkis pamėgdžioja skirtingų lyčių ūkį. Tačiau. Nors asmuo gali atlikti priešingos lyties darbus, ir net jei visuomenė laiko jį kita lytimi, asmuo gali išlaikyti lytiškumo savybes, kurios atitinka jo ar jos biologinę lytį: vyras, atliekantis moters darbus, gali likti vyrišku kitose savybėse, o moteris, atliekanti vyriškus darbus – moteriška.

Šiuolaikinė visuomenė nenustato griežtų ribų lytiškumo vaidmenims: yra įprasta skirtingų lyčių santuokose ir santykiuose tiek vyrams, tiek moterims prisidėti finansiškai, pasirūpinti vaikų poreikiais, tvarkytis namų ūkyje ir pan. Taigi, šiuolaikinės tos pačios lyties santuokos ir vėl panašios į skirtingų lyčių santuokas.

Pirmiausia, lytiškumas savaime iš prigimties neatitinka biologinės lyties.
Biologinis vyras gali atlikti moters vaidmenį, o biologinė moteris gali atlikti vyro vaidmenį. Tiesioginis pavyzdys, Bugis etninė grupė Indonezijoje išskiria penkis lytiškumus: du iš kurių yra vyriški, du – moteriški ir vienas androgeniškas (vienu metu išreiškiantis ir vyriškas ir moteriškas savybes). Bugiai leidžia tuoktis tarpusavyje dviem vyriškiems asmenims, dviem moteriškiems asmenims, vyriškam ir moteriškam asmeniui, dviem biologiniams vyrams, dvejoms biologinėms moterims, biologiniam vyrui ir biologinei moteriai, visuomet, kai asmenys priklauso skirtingoms lytiškumo kategorijoms: androgeniško lytiškumo asmenims tuoktis negalima.

Antra, lytiškumo išraiška, skirtingai nuo lytiškumo normų, yra labai skirtinga visuomenėje ir tarp visuomenių. Lytiškumas nėra dvejetainis (dvigubas): vyriškumas ir moteriškumas egzistuoja kaip nepertraukiama seka (kontinuumas). Yra tėvų, kurie yra vyriški ir kurie yra moteriški, kai kurios motinos yra moteriškos, o kai kurios vyriškos. Taigi nėra garantijos, kad skirtingos lyties tėvai išreikš skirtingas lytiškumo normas, arba kad tos pačios lyties tėvai išreikš tik vieną lytiškumo normą. Dar daugiau, skirtingose kultūrose, lytiškumo normos vyrams ir moterims yra be galo skirtingos, pabrėžiant, kad vyrai gali būti saugotojai, aprūpintojai, auklėtojai, kaip gali būti ir moterys.

Trečia, vaikas nei socializuojasi, nei išmoksta lytiškumo vien tik iš tėvų. Santuoka yra svarbi šeimos sudedamoji dalis, bet šeima apima daugiau nei tik tėvus ir vaikus: taip pat yra seneliai, tetos ir dėdės, pusbroliai, o kartais ir papildomos žmonos ar vyrai jų santykiuose. Kitais žodžiais tariant, šeimos apima tiek vyrus, tiek moteris. Taigi, vaikai, kuriuos augina tėvai tos pačios lyties ar lytiškumo santuokoje, vis tiek turi skirtingos lyties ar lytiškumo šeimos narių. Dar daugiau, visuomenės vaidmuo yra itin reikšmingas vaikui socializuojantis į lytiškumo normas. Pavyzdžiui, bet kuris vaikas, žiūrintis Disnėjaus filmukus, sužino tradicinius lytiškumo lūkesčius vyrui ir moteriai: visuomenės lytiškumo lūkesčių bei nurodymų yra neįmanoma išvengti, kadangi lytiškumas yra taip stipriai įlydytas į visuomenę. Ir pabaigai, tradicinėse visuomenėse, kurios leidžia tos pačios lyties santuokas, poros augina vaikus, kurie neparodo jokių visuomeninių ar vystymosi problemų.


Plačiau apie tos pačios lyties porų ir homoseksualų auginamų vaikų vystymasį (tyrimai):
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS: Technical Report: Coparent or Second-Parent Adoption by Same-Sex Parents

Parenting in Planned Lesbian Families

Children of Lesbian & Gay Parents


Tos pačios lyties tėvai gyvūnų karalystėje

Beveik viena ketvirtoji juodųjų gulbių jauniklių dalis yra auginama tos pačios lyties porų. Kartu gyvenantys patinai turi santykius su patelėmis vien palikuonių susilaukimui. Kai patelė padeda kiaušinius, patinai ją nubaido ir peri juos savarankiškai. Vėliau jie kartu rūpinasi išsiritusiais jaunikliais.

Homosexuality in animals


Ar homoseksualai tvirkina vaikus?

Pedofilų seksualinę orientaciją labai sunku kaip nors klasifikuoti. Jie neturi išsivysčiusios suaugusio žmogaus orientacijos, kaip tokios, arba ji yra užuomazgos būsenoje. Jų potraukis vaikams kyla dėl „užstrigimo“ tam tikroje ankstyvoje psichoseksualinio vystymosi stadijoje. Tik 2-uose mažamečių tvirkinimo atvejuose iš 269-ių, smurtautojas buvo gėjus ar lesbietė, t. y. mažiau nei 1%

Are Children at Risk for Sexual Abuse by Homosexuals?

Išsamus analitinis tyrimas apie pedofiliją:
Are Gays A Threat To Our Children? (Angliškai)


Ilgalaikiai santykiai

Daugybė lesbiečių ir gėjų turi pastovius ir ilgalaikius santykius. Apklausa JAV parodė, kad 18-28% gėjų porų ir 8-21% lesbiečių porų, kartu gyvena jau 10 metų.

Answers to Your Questions
For a Better Understanding of Sexual Orientation & HomosexualityGalimos šeimos funkcijos:

Materialinė ir ekonominė (šeimos narių materialinis aprūpinimas)
Rūpinimasis ligotais ir neturtingais šeimos nariais.
Prokreacija ir vaikų auginimas (vaikų gimdymas, įvaikinimas)
Seksualinė (seksualiniai santykiai)
Auklėjamoji (šeimos narių sankcionavimas ir apdovanojimas)
Socialinė (įtraukimas į kultūrą)
Klasinė (šeimos narių klasinė priklausomybė)
Emocinė ir psichologinė (pagalba asmenybės vystymuisi)


Tradicinės vertybės homoseksualams

Konservatyvios santuokos institucija gali būti išplėsta, įtraukiant homoseksualias poras. Įgaunamos teisės skatintų sudarinėti santuokas, kurios LGBT bendruomenėje turėtų būti lygiai taip pat propaguojamos kaip ir likusioje visuomenėje. Santuoka turėtų skatinti ištikimybę, stabilumą ir taip mažinti AIDS riziką. Homoseksualios poros gali visuomenei padėti ir vaikų auginimo klausime. Teiginys, kad homoseksualų santuokos kelia pavojų heteroseksualų santuokoms - absurdiškas, nes homoseksualios santuokos nėra reali alternatyva heteroseksualioms santuokoms. Labai mažai tikėtina, kad heteroseksualas norėtų sudaryti homoseksualią santuoką. Iš tikrųjų galėtų sumažėti heteroseksualių santuokų, kurias sudaro homoseksualai. Tokiu būdu būtų išvengta daug nelaimingų santuokų ir atsirastų daugiau laimingų žmonių. Tai nėra šeimos vertybių atmetimas, tai jų išplėtimas. Reikia pratinti homoseksualus prie tradicinių vertybių. LGBT bendruomenė turėtų susikurti idealą, pagal kurį būtų kuriama jų šeima. Toli ieškoti nereikia, užtenka imti pavyzdį iš kai kurių heteroseksualių šeimų ir jau egzistuojančių homoseksualių.

Neleisdama tos pačios lyties poroms susituokti, valstybė apsunkina vaikų padėtį, kuriuos augina tokios poros:

* Nebiologinis ir neoficialus tėvas, ar motina negali teisėtai atsakyti už vaiko sveikatą. Tai gali būti ypač pavojinga, jei "tikrasis" tėvas, ar motina nepasiekiamas.
* Tėvas, ar motina gali neturėti teisės lankyti savo vaikus ligoninėje, kai kiti tėvai gali.
* Tėvas, ar motina nėra pripažįstami vaiko mokykloje.
* Tėvas, ar motina neturi teisių į vaiką, jei pora iširo, ar partneris mirė. Tai kelia pavojų vaikui atsidurti vaikų namuose.
* Vaikai negali pasinaudoti laidotuvių išmoka, jei toks tėvas, ar motina miršta.

Pvz. JAV 1-9 milijonai vaikų turi nors vieną tėvą - gėjų, arba motiną - lesbietę.


Išvados

Šiuolaikinė politika mūsų šalyje nenori užtikrinti nei didesnio vaikų įvaikinimo, nei racionalaus požiūrio į homoseksualius žmones.
Pagal egzistuojančias įsivaikinimo taisykles galima pamanyti, jog vaikui bus geriau vaikų namuose, negu bent pas vieną tėvą, ar motiną. Toks požiūris yra ydingas iš esmės. Turime suvokti, kad dažniausiai vaikams geriau pas tėvą, ar motiną, o ne vaikų namuose.
Ypatingą susirūpinimą kelia apgailėtina tos pačios lyties porų teisinė padėtis, palyginus su skirtingų lyčių poromis. Gaila, kad valstybė nesuvokia, kad jos diskriminacinė politika kenkia ir vaikams, kurie auga tos pačios lyties porose. Nusivylimas šia institucija yra visiškai pateisinamas ir teisingas.

Parengta pagal Box turtle bulletinŠaltinis Bitininko blogas

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=2081