Slaptieji gėjaus dienoraščiai
Data: 2005.06.30 15:00
Tema: Lietuvos įvykiai


Ką ten slepi nuo savęs?
REGIMANTAS TYNIUS

Darwino teorijos paneigimas jūros paplūdimyje
Vežuosi mažą, bet šviesų ir lengvą suvenyrą nuo jūros, lyg švelnų bangų kranto akmenuką (kai paguldai jį ant delno, jauti jo šilumą, o jis, aišku, jaučia manąją).

...Kažkoks vyrukas po karšta saule per dieną mindžikuoja prie kopos ir duobę smėlyje mina. Neturi nei draugo, nei pažįstamo. Gal atsiskyrėlis, gal užsienietis, gal vienuolis. Kaip ir aš. Tad kodėl negalime būti dviese? Logiška.

(O aš jam reikalingas?..)

- Nesutrukdysiu, jūs ko nors laukiate? - kvailai užkabinu.

- Puikus klausimas, - sublizga saikinga šypsena.

- Blogų neuždavinėju, - atblizginu atgal...Ir iškart - ryšys, neliko natūralaus, bet melagingo priešiškumo, atsargumo, nepasitikėjimo. Prašo "į svečius", ant spalvoto kilimo. Vos ne kaip blogame seriale - banalu, užtat miela. "Ir būtum taip iki vakaro kabėjęs, - vienas tarp dangaus ir smėlio?" - "Būčiau. Nedrįstu. Negaliu taip... prieiti, prakalbinti... Beje, negražu prisipažinti - norėjau, kad prieitum". (Negi ir Europoje žmonės tokie išgąsdinti, baikštūs, kaip mano Gintariniame krante?..)

Tai Emilis. Jis - iš tolimo Lietuvos krašto. Kitados ir aš ten klaidžiojau, - jis padeda man prisiminti vietas ir smulkmenas. Lyg mudu būtume seniai išsiskyrę, ir štai netyčia vėl matome viens kitą. Žvilgsnis šviesus, iš jo sklinda geranoriškumas, o kūno sandara tobulesnė už manojo. Jaučiu jo pranašumą. Pagauna nenumaldoma trauka; rankos, lyg nevaldomos proto, paliečia jo petį, delnas slysta per krūtinę. Jaučiu slūgsančius prižiūrimų raumenų sluoksnius lyg sunkaus molio klodą. Priglundu, skruostu glostau jį visą. Viešpats Dievas turėjo jausti tą patį, kurdamas pirmąjį žmogų. Turėjo mylėti savo aukščiausiąjį kūrinį - vyro kūną, kitaip jis nebūtų sulipdytas taip meniškai, svaiginančiai tobulai. Tai, ką turiu glėby ir jaučiu visa savo gyvybe, negalėjo būti kilę iš beždžionės. Stebuklas gyventi gražiame žmogaus kūne. Indėniškai nuogas ir nurudęs, švelnus ir glotnus, nenugalimos traukos jaunas Jautis... Lūpomis liečiu jo kaklą, pečius, užmerktas akis, duobutę smakre. Skruostais išalkusiai glamonėju lankstų liemenį. Jis visą save patiki man, o pats klajoja baltais debesiūkščiais, kybančiais virš mūsų. Tarytum niekada niekada nepatyręs glamonių iš savos ar svetimos moters. Gal jos nėra... Yra! Vedęs. Ir vaikai, suprantama, du vaikai. "Pabėgau nuo žmonos mažumėlę... Negaliu be šito. Niekada negalėjau. Gyvenimas tarp pareigos, sąžinės, baimės, kančios ir visa galinčios prigimties. Gyvenimas tarp girnų". Kaltai nusišypso.

Argi šitaip galima?! Galima. Jis ne unikumas, jis - tik eilinis. Labai eilinis. Sutariam: dar susitiksime. Nes mus sujungia tas pat troškimas ieškoti savojo žmogaus, viso žmogaus, ne jo dalies. O dabar Emilis sugrįš į šeimą, dar šiandien sugrįš. Iki kito karto. Nė lapė nesulos.


Ką ten slepi nuo savęs?
Bet tai dar ne viskas. Mane įsimylėjo toks vasarotojas Perlis iš Žemaitijos. Tai buvo ką tik - užvakar. Tądien padūmavęs paplūdimys pleveno išeinančios vasaros minorine nuotaika. Gal todėl norėjosi išeiti iš vienumos. Žmogus, kurio saviizoliacija krito dėmesin, būtų lyg ir tas: per dieną tysojo ant smėlio vienas, ir aš priėjau. Vėliau, pavakary, jis kartojo žodžius, kurių man nebuvo taręs joks žmogus pasauly: tu geras, tu mielas, tu gražus ir gera su tavim kalbėti. O juk Perlis - tylus, santūrus žemaitis; kaipgi jis šitaip praskydo?! Aišku, aš jo paklausiau: tu nuo kada? Nuo keturiolikos. Gal nuo penkiolikos. Tada nesuprato, kas ir kaip atsitiko, bet pamatė: vyrai patinka! Ne visi, tik stiprūs, gražūs arba iš viso nežinia dėl ko. Slapta žvilgčiojo. Ir labai bijojo šito jausmo. Taip bijojo ir slėpėsi, kad nė vienos nuodėmės nepadarė Vyro prisilietimą pajuto tik po to, kai vaikai iš vaikų išaugo, tada. Jaunystė - Sibiro taigoje. Ne meilė rūpėjo - reikėjo bent išlikti. O grįžo - namus lipdė, mergužėlę gūžton parvedė (kaipgi kitaip - visi taip darė). Vaikelius pradėjo, augino. Dirbo už visus - lyg arklys arė. Bet kiečiausia - tai kaimo aplinka. Ji ožio ragan suriečia net galingus vyrus. Juodai slapstydamasis, Perlis išsilaikė: nenorėjo būti ant šakių pasmeigtas. Bet.

Bet ir maiše nepaslėpsi to, kas Dievo duota. Visą jauną gyvenimą "partizanavęs", šventai tikėjo, kad tokį potraukį turi jis vienas, ir pasauly visam - tik jis vienas.

Bet kartą, šienapjūtės talkoje, sako, miegojau su giminaičiu ant šieno. Jis apkabino mane, priglaudė. Pabudo tai, kas nuo paauglystės manyje tupėjo, kas Sibiro upėse nenuskendo, taigoje nepaklydo, kas giliai gyvas tūnojo ir, pasirodo, laukė...

O, buvo visko. Visko paskui buvo: žmona seniai įtaria, gal net žino. Bet nieko nieko. Ničnieko. Dar vis tylu.

Sėdėjom su Perliu jo laikinam pajūrio kambary. Vaišino pačiu geriausiu - dešimties metų išlaikymo. Lyg būčiau žinojęs, kad tave sutiksiu, sako. Į sveikatą, Perli, būk tvirtas. Bet Perlis lyg negirdi ir atsidūsta: sūnūs pas mane trys. Vedę visi. O vienas, jauniausias, mano savybę turi. Dar vaikėzu būdamas per miegus mane kartą glostė. Bet aš ligi šiol jam apie tai prasitart neišdrįstu. Dieve Dieve, kokie mes nelaimingi. Turi draugą, tokį pat vedusį kaip jis pats, sėda į mašiną ir nurūksta abu. Juk nežvejoja, nelaka ir bobų neieško. Žinau, jau tikrai viską žinau

Išsiskyrėm su Perliu labai liūdnai. Žinojom, kad nebesusitiksime. O atrodo, jis mane jau buvo pamilęs - užteko pusdienį pabūti šilumą skleidžiančiu, artimu žmogum ir išklausyti jį... Kaip tikrą, bet ilgai nematytą brolį.


Juodos nakties skambutis
Naktį, giliai įmigus, telefonas visada skamba kraupiai. Išverčia mane iš patalų, ir virpančiom medinėm rankom suimu ragelį. Tai Salvijus - iš kito Lietuvos krašto. Vėl... nebegali gyventi. Jis neatsiprašo dėl gilaus vidurnakčio, o tik sako, kad daugiau - nebe! Dabar jau visai, - riba. Neliko skirtumo ir tarp dienos-nakties, yra tik kažkoks likusių valandų skaičius. Matau kilpą prieš akis, sako Salvijus. (Čia tas atvejis, kai lašas po lašo... O Salvijus - tai tas akmuo, ant kurio laša.) Jau keletas metų jis įsimylėjęs ne jam skirtą vaikiną, deja, dar ir jaunesnį. Be jo negali, bet būti su juo - irgi negalima. Anksčiau buvo kiti draugai, o dabar - tik šis... Tas kartojasi ir kartojasi taip nepabaigiamai, kad žlugo gyvenimas. Kada tau atsitiko pirmasis kartas? - klausiu tiesiai. 18-os metų, sako gražus bosas ragely. Bet potraukis buvęs dar anksčiau. Dabar - jokio kito bičiulio šalia, tik tas jaunėlis ir žmona, kuri nemyli, bet nuo savęs nepaleidžia. Neviltis užtemdė žmogui prasmę, tamsa priekyje. Priekio net nėra iš viso. Bijo užgerti - tikrai mirs.

Kaip nuraminti nenuraminamą? Kad ir kaip guodžiu ir stiprinu - vis tiek meluoju. Gal surengti tautos referendumą: "Neverskime homoseksualių žmonių kurti šeimas - visos jos nelaimingos. Už ar prieš?"

Visai išsiblaivau nuo netikėtumo iš miegų. Ar girdi, Salvi, tokių kaip tu vyrų daugybė, tu net neįtari, kiek jų daug! Tu - ne vienas. Bet... kaip jis juos ras, jei aplink - kaimas, lyg Žemaitės apsakymuose?! Didi nelaimė tau, jei ką netyčia prasitarsi, mirktelėsi, jei pamatys tave bent kartą ne su tuo, su kuo "reikia".

...Jau 40 metų Salvijus gyvena ne jam skirtą gyvenimą. Keista žmona, kieta uošvė, brangūs giminaičiai ir toliau sieks, kad degantis jo noras pasikarti niekada neužgestų.


Šventų Velykų veidas
Vėl žiūrėjome egzotiškąjį kino šedevrą "Jėzus iš Nazareto". Tas filmas turi savo ypatingąją dvasią ir įsitraukimas į jo siužetą apvalo taip, kad baugu prie buities sugrįžti jam pasibaigus. Kokios Jo akys, koks Jis visas... magnetinis. Nors čia tik aktorius, gal ir perukas, gal ir grimas, bet akių, žvilgsnio, veido spindesio dirbtinai nepagaminsi, - privalai šviesti iš vidaus. Tikrasis Kristus, manau, buvo ne prastesnis už šį, suvaidintąjį. Kartą vienas Vilniaus profesorius man samprotavo apie Jį: tik vyrus mokinius turėjo ir vedžiojo, tik jiems paslaptis patikėdavo, tik jiems dieviškąją Išmintį atskleisdavo. O Joną, būsimąjį šv. Joną Krikštytoją, Jėzus mylėjo labiau už kitus, labiausiai...

Kokį krūvį turėjo atlaikyti aktorius, persikūnydamas iš žmogaus į šios dienos šv. Velykų veidą? Ar jo galima būtų paklausti ko nors apie tikrąjį Kristų? Į dvasininką vargu ar galima būtų kreiptis, - per daug šventvagiška? Nors... Kas čia gėdingo?


7 coliai - tai beveik 18 centimetrų
Net gaila, kad niekad nesisiūliau pažinčių skelbimuose. Bet dažnai skaičiau. Kokie jie buvo protingi europietiškai jaunatviškame laikraštyje "Neliūdėk!"...

1. "Simpatiškas, jaunas vyras nori sutikti draugą, kuriam nebūtų svetimos tikros draugystės tarp vyrų problemos. Paslaptį išsaugosiu, garantuoju".

2. "Esu 33 metų, 182 cm ūgio vyras. Nesu idealas, turiu tik švarią sąžinę ir gauruotą krūtinę. Jei tu esi vyriškas kūnu ir siela, išdidus ir teisingas, ir svajoji apie rimtą ir pastovią draugystę, parašyk. Laimingų šansų neieškau, noriu gyventi".

3. "25 metų, 183 cm ūgio vaikinas norėtų rasti tikrą, nuoširdų draugą. Jei ir tu vis dar nerandi, parašyk man. Gal mes jau seniai viens kito ieškome?" Ir taip toliau.

Bet tai vis gėjai, mano broliai iškrypėliai, kad jie prasmegtų, ir, kaip rašo "Vakaro žiniose" (2001. V. 31) gėjų žinovė T. Ivanauskienė, "atsišriūbavusios psichikos tipai". Todėl jie turi, jie tiesiog privalo slapstytis, net rašydami anoniminius pažinčių skelbimus!

Atsipūskime nuo tų iškrypėlių Lietuvos "žydrūnų" ir garsiai paskaitykime, kaip normalūs vyrai, tiesa, JAV, viešai siūlosi moterims spalvingame tarptautiniame moterų žurnale: "25885. Bill. I’m tall and thin with brown hair and blue eyes. I have a hard cock that just doesn’t get enough pussy. I’ll play with your ass, tits, pussy, ankles and all of you and I’ll play especially fuck you in the ass" (Playgirl, 1995, 9, p.102).

O štai kitas džentelmenas - lakoniškas, kietas, la-abai vyriškas. Jis nesiseilėja, negražbyliauja kaip anas Bilas, o čiumpa už esmės: "My loaded pistol is waiting for you. Leave a message in my box 0666" (ten pat). Galvojate, kad "pistol" - tai pistoletas? Pasirodo, ne. Šiuo atveju - nepalyginti geriau. Tik įsiklausykite: mano pakrautas pistol laukia tavęs... Tedas dar konkretesnis: "I am 31-years-old and my statistics are 5’10’’, 160 lbs and 7". Call my. Box 12307" (Playgirl, 1995, 1, p. 20). Patarnaudamas damoms, sakau, kad 7 - tai coliai, lietuviškai - 17,8 cm. Neaišku tik: ar kai aukštyn, ar kai žemyn? Nesvarbu, vis tiek - geras! Gal dar nevėlu paskambinti Tedui į Majamį?..

Ir tokių laiškučių - po du puslapius.

Kam tokį šlykštalą persirašiau? Reikia. Ateis laikas, panaudosiu. Kaip dokumentą, kaip palyginimą su pirmais trimis skelbimais iš "Neliūdėk!" Tegu, sakau, mūsų moterys ne tik pasibjauri gėjais Lietuvoje, bet ir pasigardžiuoja tikrais vyrais, žaviais supermenais iš mūsų geidžiamiausios Amerikos. Juk Bilas (Džonas, Hansas, Chuanas, Ivanas, mūsiškis Antanas...) šitiek viliojančių dalykų žada! Paskaitykite dar kartą skelbimą Nr. 25885. Norėte noriu čia pat išrašyti lietuviškai Bilo pažadus, bet bijau: dar niekada nesu rašęs tokių necenzūrinių, atsiprašant, žodžių, skirtų moterims (!) suvilioti (!!). Bet pasauliniai žurnalai ir tikri vyrai žino, ko reikia tikroms moterims.

Užtat lietuviškuose gėjų skelbimuose vis pasikartojantis "Paslaptį išsaugosiu, garantuoju" - partrenkia. Nuo ko išsaugosi, vaikine? Juk tu niekam nekenki, negriauni, tik ieškai tokio pat vienišo kaip tu pats. Nuo ko slepiesi? Nuo priešų? Nuo teroristų? Nuo komunistų partijos? Nuo alkanų vilkų, pasiutusių šunų? Ne, pasirodo, nuo... normalių žmonių.


20 baisių žodžių
Nyku svetimame mieste. Ir rudens dargana, ir nė vieno savo žmogaus.

Matau vyruką. Jo elgesys kaip mano: stoviniuoja, lyg laukia, gal slapta stebi kitus. Akimirksniu suvokiau - prieisiu. Širdis ėmė blaškytis, girdžiu jos šokčiojimo dūžius ausyse. Po velnių. Prieisiu prie jo, melagingai ir primityviai paprašysiu ugnies. Bet žema, nesąžininga. Išties: prieiti, šyptelėti, kad pameluotum?! O noriu prieiti ir, žvelgdamas jam į akis, ištarti dvidešimt žodžių: "Sveikas. Mudu nepažįstami, bet Tu man pasirodei geras ir patrauklus žmogus. Patikėk, norėčiau pabūti kartu. Susiraskime kur nors jaukų staliuką".

...Nepriėjau! Išsigandau savęs, praeivių. O iš tikrųjų - tai jo. Jeigu jis šlykščiai pavarytų mane šalin, - ilgai dar šokinėčiau pro miegus, rėkdamas iš gėdos.

Ir dėl ko?! Kad pavadinau jį geru ir patraukliu žmogum?

(Taip, dėl to. Kokia gėda. Nedrįsk.)


Nacionalinė Anglijos mįslė
Ramiais vakarais mintimis nusileidžiu į viduramžių sutemas ir klaidžioju didžiojo Šekspyro takais. Atrandu man nežinomą poeto pusę: 126 meilės sonetai skirti draugui?! Aš persmeigtas šoko. Iki šiol buvo aksioma: meilės sonetai - moteriai. Bet... kokiai moteriai, jei poetas vedė nemylimą, o, pasėjęs vaikus, su ja nebegyveno? Ir paskui kitas nesekiojo, lyg avinas paskui aveles, lūpą užrietęs! Štai portretas tokio Filipo S., kurio sonetai "įkvėpė Šekspyrą". Sonetai įkvėpė rašyti sonetus! Žinoma, nemėgstamo asmens kūryba neįkvepia. Ir toliau poeto gyvenime, be to Filipo, gausu bičiulių ir šiaip jau vyrų veidų. O knygoje po gražuolės paveikslu rašoma: "Meri Fiton, galėjusi būti Šekspyro sonetų Tamsioji dama". Lyg ir galėjo būti poeto mūza, lyg ir ne. Jei buvo, tai kodėl tamsioji?.. O poemą "Lukrecijos išniekinimas" Šekspyras dedikavo grafui Sautamptonui, pas kurį "gyveno kaip draugas", bet jautėsi gerokai subtiliau nei draugas: "Meilė, kurią jaučiu jūsų Šviesybei (vis dėlto - grafas!), neturi ribų, ir šis kuklus kūrinys išreiškia tik menką jos dalelę. Viljamas Šekspyras". Na, jo šviesybei buvo... 19 metų - karštis, kraujas ir hormonai. Nepaisant griežtų jauno vyro fiziologijos reikalavimų, grafas moterų vengė. Užpildydamas šią netikėtai laisvą nišą, daugelį sonetų poetas, pasirodo, paskyrė kilmingajam jaunuoliui. Genijaus protas ir jausmai buvo toli nužengę, giliai įklimpę...


Matau aiškiau, kai sudedu akis,
O dieną aš jaučiuosi lyg apakęs.
Tave sapnuos regiu aš kas naktis,
Ir nusiblaivo drumstos mano akys.


Bet jei gūdi vidurnakčio tamsa
Vien nuo šešėlio tavo išsisklaido, -
Kokia turėtų spinduliuot šviesa
Dienos metu nuo tavo mielo veido!


O, pasakyk, kada man lemta bus
Tave saulėtą rytą pamatyti
Ir kūnu taps paveikslas nebylus,
Kuris pro miegą man neaiškiai švyti?


Tamsi man be tavęs giedra diena,
Naktis su tavimi - šviesos pilna!
(43 sonetas)

Poetas meilę savo "lyčiai" slėpė negiliai, atvirai šlovino vyro grožį. Tad argi nebuvo jis pats toks? Tik paklausykit ir pajuskite poeto sielos slaptų verpetų gilumas (koks filosofiškai pavykęs ir taiklus rusiškasis variantas!):


??????? ???, ?? ???? ?? ???? ? ???,
?? ????? ?????_?????? ??? ????...
(66 sonetas)

Ir dar (tik dvi eilutės!):


Tuomet atskleisiu savo meilę tau
Kurią šiandieną nuo žmonių slapstau.
(26 sonetas)

Pagaliau jis, kūręs geriausias pjeses visoje Britanijoje, tuo nepasitenkino: pusiau metęs šeimą, atėjo į teatrą ir pats jame vaidino. Daug talentingų žmonių traukė teatras. O kokia tada teatre užslėptos vyriškos meilės aplinka tvyrojo! Šoko tęsinys - tai atradimas: dar vienas genijus buvo mano likimo brolis.

Bet vakariniai apmąstymai tęsiasi. Šekspyras turėjo 4 sūnus. Vienas jų išgyveno vos 11, bet kiti trys - 27, 38, 45 metus. Visi buvo nevedę. Neįtikėtina, sunkiai įvykdoma senbernystė tais šeimyniškais laikais Anglijoje. Tačiau XVI-XVII amžių sandūroje britai dar nežinojo apie genetiką ir poeto sūnūs tikriausiai buvo vadinami tiesiog liurbiais.

Moralas sau pačiam: apie įžymius žmones iš "Siluetų" negalima skaityti vakarais, - po to užmigti sunku.


Apie Jogailį Eglūną ir dramblį darže
Dumsiu pas Jogailį Eglūną - gerą laišką nuo jo gavau. Gal dėlto šįryt atsibusdamas dalyvavau mistiškame reginyje - slaptame apsireiškime: kalbėjau su juo, gerojo laiško rašytoju, tuo momentu buvusiu "už devynių miškų". Jau nebemiegu, jau lukštenuosi iš patalų, bet jėgų nėra, kojos lyg medinės, smingu atgal į pagalvį ir pamatau jį patį... užsislėpusį gėjų. Šizoidinis įtarinėjimas? Bet kodėl garsusis Jogailis toks neįprastas: labai paslaptingas, labai uždaras, be iniciatyvos, užspaustas gyvenimo ir tylus? Jei pritartume nuostatai, kad jis net pats sau neprisipažįsta esąs gėjus - hipotezė atitinka tikrovę kaip 1:1. Jauno gyvenimo žydėjimas jam nemielas, savo moters nemyli ne tik dabar, bet nemylėjo ir medaus kopinėjimo laiku. Vaikų tik vienas ir nė kiek ne daugiau. Vasarą jo moteris išsitransportuoja į priešingą Lietuvos pakraštį, pasislepia sodyboje už ežero miškelyje ir tris mėnesius abu džiaugiasi atsiskyrimu. Per septynerius metus nepasisakė vaikelį turįs (na, to jau per daug net Jogailiui Eglūnui!). Kaip tavoji Enėja? - klausiu. O ką aš žinau?! - piktai lyg antausį skelia atgal.

...Prisimenu save. Elgiausi kaip jis. Viskas taip pažįstama! Dabar net dėsnį sumąsčiau: neprisipažįstant sau, tinkamai užblokavus jausmus ir protą, vesti galima. Tokių Likimo aukų, pasirodo, gana daug. Juk su tau mielu draugu gyvenimo negyvensi, - čia ne studentų kambarys. Čia - marijų marijanų žemė, apipelijęs Europos centras. Natūralius jausmus privalai slėpti ir atsistoti šalia sijono, įsikibti į jį, tai - kriterijus, apsauga nuo apkalbų. Tada sėdi ramus, lyg bombų slėptuvėje. Įdomu, kaip Jogailis gyventų, būdamas choleriku, o ne melancholiku? Beje, o kodėl jis melancholikas? Ar ne todėl... Bet stop: dokumentų tai nerasta - čia tau ne Billo Clintono šalis!

Iš tikro, kaip aš drįsau šitaip pagalvoti apie savo draugą?! Taigi, ką aš dabar sakiau - jūs negirdėjote ir nieko nežinote. Nes ir dramblys, jei jis gėjus, pasislepia pomidorų lysvėje, nusidažęs akis raudonai. Ir tada metų metus jis gyvena pomidoruose, žmonių nepastebėtas.

Tik drambliui labai jau negera gyventi ne savo darže. Kartais net apsiverkia. Bet, aišku, tik naktimis. Kad nieks nepamatytų ir nepaklaustų kodėl.


Vaikinas? Jaunuolis? Vyras?.. Žmogžudys!
Šiauliuose, S. Daukanto mokyklos diskotekoje, 19-metį Marių S. nudūrė peiliu į širdį. Įvyko muštynės tarp miesto jaunimo ir vietinių moksleivių. Tomas G. švaistėsi peiliu. Vienas jaunuolis (tiksliau, pienburnis), kruvinas po muštynių, komentavo: "Atėjo laikai, kai vyrai santykius aiškinasi ne kumščiais, o peiliais" ("Respublika", 1999. XI. 17 ir 20).

Pastebėjau: garbūs Lietuvos laikraščiai žmogžudžius vadina jaunuoliais. Štai ir šį kartą aukos portretas - kaip daiktinis įrodymas. Marius žvelgia, aišku, besišypsantis, šviesaus žvilgsnio, kažkuo mielas. Tačiau reportaže - jokių aliuzijų į anų "jaunuolių" nenormalumą, į iškrypimą - aistrą žudyti į save panašius, bendraamžius, tiems netgi nenusikaltus.

O įsivaizduokite... Ta pati mokykla ir tas pats "diskonas". Kažkas atlapoja atokios klasės duris, įžiebia šviesas, o ten... (siaube!!!) - du vaikinai apsikabinę. Gal net bučiuojasi? O gal dar stipresnė erotika?! Jei liudininkų du trys, per mokyklą nusiristų naujiena-cunamis. Uždusęs atlėktų žurnalistas, kaip ta mėšlamusė į dvėsenos kvapą, aprašytų mačiusiųjų parodymus, iš nusikaltėlių išplėštų intymų interviu; reporteris fotografuotų jei ne tuos du, tai nors tą kampą, kur įvyko Įvykis. Ir niekas tų dviejų draugų nebevadintų jaunuoliais, vaikinais, o, suprantama, pedikais, pedalais, pederastais, ožiais, gaidžiais; juos pribaigtų be lazdų, be kumščių, papjautų be peilių.

Bet sustok: ką jie abu padarė? Sudaužė, užpuolė, sužalojo? Jie kenkė mokyklai, savo klasei ar doram (!) mokyklos kolektyvui?

O štai banditai, turintys tik žmonių išorę, sąmoningai peiliu subadę dar visai jauno žmogaus širdį, viešai, visai Lietuvai pavadinti jaunuoliais. O patys žmogžudžiai save vadino vyrais (aš pridedu: normaliais vyrais), tačiau ir vėl - laikraščio padedami, visai šaliai...


Naktinis tuštybės posėdis

Vakare įgriuvo Einaras. Pietietiškai įdegęs ir nušviestas vidinio spindesio: savo rankomis man parnešė originalų butelį iš pačios Sicilijos! Kol slinko naktis, išlakėm ir jo, ir manuosius vermutus, vynus, o kai stabdžiai sugedo - pasirodo, ir Bittnerį.

Na, ir kas iš to? Naktis - nemiegota, taurūs gėrimai - sunaikinti, beje, šiltom srovelėm nučiurlenę į unitazą, o širdy liko alkanas svetimumo kirminas. Jis gręžia be gailesčio: ir tik dviese buvom, ir diskutavom šešias valandas, o rezultatas - vakuumas. Mūsų sielos, kaip ir kūnai, sėdėjo priešingose stalo pusėse ir įrodinėjo savo tiesas taip, lyg vinis į sieną šaudė. Draugai juk, o bendrumo, bičiulystės - nėr. Ei, ką ten du vyrai, užsisklendę nakty, daro? Ką gi daugiau - geria, žalčiai. Rytoj dejuos ir dvoks. Užtai - kokie normalūs! Ir vėmalas iš burnos, lyg iš anojo galo - normalus, kaip visada, kaip pas visus. Niekas už tai nepasmerks, o ir pasididžiuoti galima: šešis butelius dviese! Kolegos supratingai linksės ir pritars.

Reikia būti kaip jie, kaip Einaras, - neteks nei tos nakties gailėti, nei šių eilučių rašyti.Skaitytojų vertinimai:

5176. Maja 2003-07-28 13:19


Šaunuolis, Regimantai...

5177. Benigna 2003-07-28 13:26


Drasus, Parulski

5179. normalus 2003-07-28 13:38


Kokie jie nelaimingi, gejai. oi oi oi. Visi juos musa, engia, spardo, dauzo, lenda i jautriausias sielos kerteles. O pas "normaliuosius" burnos skleidzia ano galo kvapus. Nesu ano galo kvapu specialistas ir artimiausioj ateity nesiruosiu juo tapti. Tiesa sakant, zmoniu skirstymas pagal anuo galu atliekamu funkciju kieki man apskritai svetimas, tad autoriui tikrai pataptu geriau jei savo atliekamu funkciju kieki jis nutyletu. Gyventu toks koks yra...vienas ar dviese, bet ne trise. Nes mano vaikas jau irgi greit skaitys "Satenus".

5185. Maja 2003-07-28 16:30


O jeigu tamstos vaikas, pone Normalusis, irgi bus gejus? :)

5191. normalus majai 2003-07-28 22:38


manau viskas priklausys nuo to, kiek perskaitys straipsniu kuriuose Dievo kuriniu bus vadinamas tik vyro kunas.

5196. ji 2003-07-29 01:39


Manau, kad supainiotos savokos-normalus-tai visai patirciai atviras zmogus, o nenormalus, kompleksu ir baimiu valdoma persona.Jeigu homoseksualas,klausydamas"normaliuju" traumuoja savo paties egzistencija, tai niekas kitas ir nekaltas, isskyrus ji pati.Su tamsumu yra sunku kovoti, bet turint omeny,kad gyvename tik viena karta, kodel nepakovojus,uzuot vertus kalte sijonams.Ar nepagalvojote,Regimantai,kad moteris nezinodama apie savo vyro lytine orientacija yra nemazesne auka uz ji pati?

5207. cikada 2003-07-29 15:56


kokie slapti, jei taip ishvieshinti?...ag, Shekspyra skaitom?...kiti veidmainiauja savo noru, o mes priversti?...pjedestalo prashomes?...zhewri visuomene nesupras ir ju nepastatys, todel nesiparinkim ir tiesiog gyvenkim...

5209. Maja 2003-07-29 16:37


Na va, pasiviešino žmogus, atsiprašau, gėjus, dabar intelektualioji Šatėnų bendruomenė jį už tai draugiškai paspardys.

5213. ji 2003-07-29 19:21


Ne tik homoseksualamas sunku gyventi.Nors vienas,turintis vienokiu ar kitokiu skirtumu nuo likusios daugumos,yra daznai koneveikiamas, ignoruojamas.Pavyzdziui, apie menininkus sakoma, kad jie "priplauke".Tiesiog reikia kalbeti pasauliui apie save, nors ir sunku,visada bus skirtingu nuomoniu.Toks jau tas gyvenimas.

5217. transplantas 2003-07-29 21:21


jeigu tektu ispazinciau giliausia meile transseksualams ju kilnioms povyzoms be kuriu nebutu momento vero sioj pasaulio pusej

5234. Gyventoja 2003-07-30 17:10


Jooo... Jau pats laikas apie tai kalbeti, dar ir anksciau reikejo. Tas gyvenimas "uz uzuolaidos" jau seniai verda visam pasaulyje, neiskiriant ir Lietuvos. Mazas atstumas tarp "normalumo" ir "nenormalumo": reikia tik tam tikru salygu ir ziurek, kad tas, kur buvo "normalus", - jau nebe. Ir tai naturalu, jeigu jam taip reikia. Beje, gejai - puikus, subtilus, idomus zmones. Tik gaila, kad mums, moterims, konkurencija didesne...

5240. zqna 2003-07-31 01:48


1. nesuprantu geju poreikio afisuotis ir garsiai reikstis - tarsi be sekso daugiau nera ka gyvenime veikti, bet ne - reikia butinai pabrezti kas ir kaip tau patinka. Va sitoj vietoj ir visas nenormalumas. Kas geriau - gejus ar zmogzudys, gejus ar musulmonas, gejus ar teisininkas? kiek galima?
2. jei vardai autentiski, tai galima tik itarti kad tevai itakojo siu zmoniu lytine orientacija, kinta visuomenine pasamone, nestandartinis vardas veda prie atskyrimo.
3. Juo labiau vyriskoj visuomenej, kuria galima itarti is sakraliniu ir klerikaliniu elementu siuos dienorasciuos.

vienu zodziu. tiesa, dar norejau pasakyti, mano nuomone, kodel jie tikriausia yra visuomenej nekenciami - del manieru. Ypac kai puola ne "savos" pakraipos zmogu. Kai vyras pasijunta "vyro" sekso objektu, kumsciai naturaliai gniauzias.

5242. BBB 2003-07-31 04:56


budami marginalijomis ir noredami atkreipti demesi i save gejai eskaluoja tuos gejiskuosius stereotipus, t.y. kalba apie antra gala, nes pirmam galui pritruksta subtilumo. Tie stereotipai varzo juos pacius.

5244. čia tik mano mintys 2003-07-31 10:23


Manyčiau, kad pats laikas pas psichologą, o gal psichiatrą. Dar beje, yra dalykų, kurie išvaromi tik pasninku ir maldomis. Ir marijanų žemė čia nieko dėta. Čia dėta Grynoji prigimtis, kuri nekviečia į santykį su tos pačios lyties atstovais. O žmonės, kurie gyvena tik pagal savo jausmus, nėra laisvi. Svarbiausia - skristi...

5247. normalus 2003-07-31 13:19


Gerbiamoji Satenu Bendruomene, Esu pekliskai patenkintas ir nuosirdziai dziaugiuosi, kad didziuma esanciuju atskiria `galus` ir tikraja Prigimti. Neduokdie ateis laikai, kai dulkinimosi budas taps skiriamuoju grupes zenklu ir paniekos pagrindu (o gal jau atejo?) Tada kursim normaliuju diskriminacijos lyga. Ir, garantuoju, Dievas bus su mumis. Dekui.

5251. siaubas 2003-07-31 14:53


jezau, kas per davatku krastas!!!!!!!!!!!!!!!!! kuo zmogus kaltas, jei ji traukia vyrai??? o jusu koks reikalas, su kuo kas miega? prie vaiku tik tegul nelenda... o homoseksualizmas - ne sloga, jo neisgydysi... ypac tokiais paistalais, kuriu cia apstu... man geda visa tai skaityti...

5257. kazkur_dinges 2003-08-01 10:55


Man patiko, gana įdomu paskaityti. Sveikintinas dalykas savianalizė.

5261. cikada 2003-08-01 15:28


na, man irgi nesuprantamas tas saves sureikshminimas... jei tai butu meile...betgi tai lakstymas nuo vienu prie kitu...tokio elgesio moteris irgi visuomene visada smerke, o jos shitai kiek amzhiu kenchia, taigi ner chia ko ish saves kankiniu daryti...

5262. "normaliam"swecias 2003-08-01 15:38


manai,kad orientacija priklauso nuo perskaitytu straipsniu kiekio apie viena ar kita lyti?

5263. 19metis 2003-08-01 15:49


juokingi kometarai:)juokingos ir autoriaus pastangos atskleisti tai, kas "slapta".. pasakoma tik maza dalis to, kas vyksta istikro, taippat manau beprasmiska stengtis irodyti viena ar kita "normaliai" visuomenei, nes paprasciausia ji to nenori priimti, o gal ir nereikia, kad priimtu.. buti gejum nereiskia, kad butent si savoka apibrezia visa zmogu kaipo toki.. tai tik maza dalis, nenuliamenti pacios asmenybes, todel ir juokingi kai kurie komentarai (normaliojo, BBB ir kt.)

5264. ebola 2003-08-01 15:59


buvo laikai kai reikejo VYRU, kad gintu seima ir MOTERU kad gimdytu ir uzaugintu naujaja karta.Dabar nereikia vyru, nes nebera seimu, nebereikia moteru, nes nebera ka auginti.Mano labai asmenine nuomone reikia karo, arba gero kataklizmo.Pamirso zmones kas yra tikros kancios, kraujas, ima vis daugiau galvoti apie nereiksmingus dalykus. Smurtas, prievarta, nepritekliai formuoja realu ir progresyvu individa, o siltnamines salygos - apsismaukiusi malonumu verga.

5266. rustmonkey 2003-08-01 16:09


as matau ji toki beformi vafli su pilna galva seiletos sentimentalios ir banalios poezijos.Sitas gi mazametis teisus - kokios ten orientacijos bebutu zmogus, tai jo neapibrezia, panasiai kaip joks manijakizmas irgi neapibrezia - pavyzdziui koks dvasinis invalidas gali buti puikus istorikas ar batsiuvys, auginti religinga seima ir t.t.Zmogus gali prieiti aklaviete ivairiose plotmese - seksualiai, mentaliai, fiziskai - kaip nori.Nieko cia nuostabaus ar idomaus nematau...

5268. ReTa 2003-08-01 16:59


man sitas tekstas - nemalonus; tema ir problema - nuvalkiota; stilius nelygus - nuo jausmingos impresijos prie tendencingos publicistikos. Padalinus pusiau - butu gal ir nieko tokie du tekstai. Bet homoseksualu tema apskritai reiketu rasyti subtiliau - etiniu poziuriu (kam is ju taip tyciotis?), o ne pasinaudoti savo vardo sureiksminimui. Beje, nemaloniausia, kai prisidengiama svetimu vardu, po velniu! Kokie cia keisti zaidimai - pigaus populiarumo troskimas? ir tas komentatoriu disputas - tiesiog pludimasis, laistymasis pamazgomis - velniam to reikia

5269. emigrante 2003-08-01 17:12


del mano neutralumo ir paatikimumo nuo studiju laiku bedrakursiai gejai issipasakodavo, o veliau ir bedradarbis. Ne man teisti ir smerkti, bet riba tarp gejaus, atliekancio vyro vaidmeni ir PEDOFILO, ieskanciu vis jaunesniu partneriu ir vaiku, labai daznai nutrinama. Ir LTV "Srovese" buvo reportazai. Beje, tokia istorija atsitiko ir mano bendradarbiui, kuris budamas itakingas ir pasiturintis, uzslopino "reikaliuka", o nepilnametis vaikinukas liko traumuota psichika. Beje, ir sunoke vyrukai megsta pamerginti nepilnametes... Tik P.Regimantai, KAS VERCIA GEJUS KURTI SEIMAS? Jie gyvenima mele ir veidmainysteje pasirenka LAISVA VALIA ir kodel Dievas sudegino SODOMA IR GOMORA? Jei tai prigimtine seksualine orientacija - jie ligoniukai, ar Dievas galejo buti ziaurus ligoniams? Rusiskame Sv.Rasto variante parasyta "MUZEPRIKLADSTVO" istvirkimas ir naturalios zmogiskos prigimties isniekinimas... Kursiu HETEROSEKSUALU LYGA IR KAUSIUOSIU UZ JUJU TEISES... Juokinga, santykiavima iskreiptu budu teisinante Sekspyro talentais... Paskaiciuokite, kiek genialiu ir talentingu yra ir buvo heteroseksualiu zmoniu. Laukiu Jusu asmeninio komentaro. Dekoju.

5271. kulturistas 2003-08-01 23:54


Ziuriu, labai jau imat i poncka ta geju reikala - visi savo nuomones suskubot isreiksti. Ai da maladcy! Dabar visi matys, kad jus normalus. Ne kokie gejai.

5272. ji 2003-08-01 23:57


Stai ir atsiskleide visas lietuviu primityvumas.Jeigu tik paskaicius straipsni kilo tokia nepasitenkinimo banga, tai kas butu,jei sutiktu si zmogu gatveje.Tikriausiai kaip 12 suspaustu kumscius, nes isivaizduoja esas grazuolis,prie kurio visi kimba.Homoseksualai nepuola tos pacios lyties zmoniu, o isimyli,kaip ir visi zmones.Tikras tamsumas mastyti, kad homoseksualumas yra ne prigimties dalykas.Sio zmogaus rezignacija suprantama tokioje primityvioje visuomeneje.Tik jis privaletu atsikratyti paauglisko saves susireiksminimo, neieskoti kaltu ir priimti savo prigimti, kaip naturalia duotybe.Net keista, kad tokie visi modernus, vakarietiski, o pragydo, kaip tamsuoliu choras.Jei nenorit apsijuokti issilavinusiu, kulturingu zmoniu aplinkoje, tai geriau sia nuomone nutylekit, nors ir kaip ten tie kumsciai besispaustu.

5278. kulturistas jai 2003-08-02 00:22


Biskutuka pyktelejai, matau, ant tautos uz jos fobijas nepamatuotas? Beprasmiska, jokie pamokantys tekstai ju neperaukles... Vieni voru bijo, kiti geju. Reikia gi kazko bijoti zmonems, jei jau dievo nebijo :)

5279. (primityvi) emigrante 2003-08-02 00:25


26 jai-biciule, ar pati esi tikra ,kad tai ne soc.igytasir ismoktas? Ar mokslininke esi?Esu tarp issilavinusiu ir kulturingu zmoniu ir tolerantiskoje visuomeneje, taigi juokis kvatokis, mergina...Kumsciu nespaudziu, bet nelinkiu, kad gaslus dedule ar chorvedys ikistu varpa i Tavo sunaus pasturgali ir nuo vaikystes iteigtu ,"kad tikra meile buna tik tarp vyru"

5281. zqna 2003-08-02 02:55


tegu gyvena, niekam jie netrukdo, tegu isimyli, issimyli ka nori daro, bet jei nepadoriai siulosi, tai gauna i spranda kaip kiekvienas pasitikejimo padaugines vyrukas gauna antausi nuo moteriskes :) beje, mano primityvia nuomone homoseksualizmas yra rezultatas arba auklejimo (suvarzymo) arba istvirkimo, maza to, per sias "negalima izeisti" personas, visuomenej pradedama iskreiptai suprasti normali vyriska draugyste. anyway, su sita tema galima kraustytis tik i delfi

5283. ji 2003-08-02 11:32


Mieloji emigrante,jus visai neskiriate pedofilijos ir homoseksualumo savoku,todel mano itarinejimai del ziniu stokos yra visai pagristi.Dar psichonalitikai pastebejo, kad ivairios fobijos ir baimes gimsta suvarzytoje aplinkoje.Manau, kad tikras susivarzymas nekalbeti apie homoseksualuma, ji slepti, slopinti. Senukas Froidas nustate, kad slopinamas pasamoneje instinktas gali veliau prasiverzti visu ziaurumu.Va cia ir yra pedofilijos apraiskos, bet su homoseksualumu tai neturi nieko bendro.Juk Regimantas apie tai ir kalba savo dienorasciuose.O zqna pasakysiu, kad jis teisus, kuo gi skiriasi "normalus" vyras nuo homoseksualaus ta akimirka, kai gauna i spranda?Niekuo, nebent vyriskas kumstis padaro daugiau zalos uz moteriska pliaukstelejima:)

5290. ebola 2003-08-02 14:05


nesu issilavines nei modernus, gal todel nezinau ka Froidas nustate, bet jeigu as neslopinciau savo instinktu,dauzyciau snukius visiems sutiktiems gejams.As tamsuolis ir galvoju, kad smugis i nosi yra 100 kartu mazesne trauma uz zodini prakeiksma. Nezinau kiek vakarietiskumas yra susijes su "sviesumu", taciau kad modernumas ir pasileidimas yra veik vienas ir tas pac, tai tikrai.

5294. gejus-negejus 2003-08-02 20:25


Jo taip ir isivaizdavau, kad siaures atenus skaito visokios davatkoas ir pedagogiuksciai ir pan. Is komentaru sprendziant intelekto matyt jums truksta. bet nieko as megstu ir tokius zmones, tiesiog kartais reiketu suabejoti ir labai visdada teisingai atrodanciais dalykais. Siaip tolerancija labai abejoju ar gali atnesti didelius nuostolius. Siaip straipsnyje raso intravertas ir matyt vyresnis zmogus (ragaves sovietiniu laiku). Dabartiniais laikais ir ekstravertams yra lengviau. Gal jei prisipazinciau ir isvarytu tevai is namu, bet per daug nenusiminciau delto. paspardyt gal ir ne daugkas mane isdystu, o siaip visi draugai smarkiai itarineja, nors ir neretai tenka pakalbeti apie "grazias merginas" ir pan. Bet siaip ir Lietuvoje galima jaustis puikiai, jeihu zinoma bendrauji su truputi aukstesnio intelekto ir tolerantiskesniais zmonemis (nors ir negejais).

5296. ebola 2003-08-02 21:19


mhm, neveltui sako - kuo aukstesnis intelektas, tuo zemiau buciniai...

5298. sokoladas 2003-08-03 00:05


Perskaicius galima ir apsiverkti is gailescio

5301. ji 2003-08-03 02:42


vakarietiskumas ir modernumas bei sviesumas yra susije dalykai.Pavyzdziui, Kanuose,kur dabar gyvenu,yra atskiras pliazas gejams.Visi reaguoja normaliai,o Lietuvoje eitu mitinguoti prie Seimo,neabejoju,kad ji uzdraustu.Man atrodo, kad mes velavome su krikscionybe,veluojame(nors ir ne del savo kaltes) su Vakarais.Vis nuseda i pasamone rudimentai,kurie trukdo pazvelgti i pasaulio ivairove tolerantiskai.Tai mes paskutiniai pagonys,tai paskutiniai Europos Sajungoje.O cia ,brolyciai,homoseksualiu zmoniu teises yra ginamos.Tai va,apsigalvokit del stojimo, kol dar ne velu,o tai nepades nei kumsciai,nei maldos :):)

5302. 122 straipsnis 2003-08-03 09:10


Vyro lytinis santykiavimas su vyru - baudžiamas laisvės atėmimu iki trijų metų. Ta pati veika, padaryta, pavartojant fizinį smurtą ar grasinimus arba pasinaudojant nukentėjusiojo priklausoma padėtimi ar bejėgiškumu, taip pat padaryta nepilnamečio atžvilgiu - baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų.

5303. normalus 2003-08-03 12:02


kodel vakarietiskumas/sviesumas/geju tolerancija ir pan. dalykai yra pozityvus siekiniai? AS PRIES JUOS. eSU barbaras besiremiantis prigimtimi ir tuo labai didziuojuosi (G.Beresnevicius "Ant laiko asmenu") ir kuo tokiu daugiau, tuo geriau visiems, nes tai vienintelis budas islikti `kazkuo` postmoderniioje dabartyje.

5304. ebola 2003-08-03 12:22


butent.as mielai nestociau i ta geju sajunga, bet zinau kad musu valdzia nori atsikasti gera smota nuo tu investiciju, todel nori nenori mus ten nuves.gyvenau ir as ten, vakaruose ir nepastebejau nieko siektino.mums besiekiant ju nuzydejusio gerbuvio, jie baigia suputi, moraliskai is pradziu, po to bus ir materialiai, man taip atrodo.kazkoks sugryzimas i sena roma jauciasi - ten reikejo zaidimu ir duonos, daba reikia futbolo ir alaus - tiek to progreso 2000 metu...

5316. ji 2003-08-04 11:53


As itariu,kad zmones, kurie cia raso daug skaito, daug nori zinoti, bet supranta informacija klaidingai, kad ir metaforiskas G.Beresneviciaus pastabas apie musu tauta.Jausmu laisve, lytinio gyvenimo laisve yra kiekvieno individo reikalas ir jokie straipsniai negali sito riboti, o jei taip yra homoseksualus zmones privalo kovoti uz savo teises.Homoseksualumas graziai tarpo, kad ir senoves Graikijoje,ir niekas nedare is to problemos.As suprantu, is kur lietuviu kurybinis sastingis visomis prasmemis:is minciu, jausmu nelaisves.Homosovieticus dar gyvas mumyse su katalikiskomis davatkiskumo priemaisomis.Normalus didziuojasi savo barbaro prigimti, tai kodel gejus negali savo prigimtimi irgi didziuotis?Idomu, kokiuose Vakaruose bastesi ebola, nes tikras mitas apie siu zmoniu moralini supuvima.O kad nepakanta yra tikra puvena,tai jau tikrai.

5321. zqna 2003-08-04 14:21


mane tai knisa visokiu tolerantisku veikeju pamokamas tonas. Lytinio gyvenimo laisve pasirupina pati gamta. Vakaruos ir narkomanai toleruojami, nuo tos toleracijos negrai baigia shtatuos ant galvos uzlipti, tai jie cia klykia apie rasizma, patys budami didziausi rasistai. Graikijoj graziai tarpo pedofilija irgi, bet vyro ir vyro lytiniai santykiai gimines nepratesia, tai gal palikim sita mita apie homoseksualius genus tiems kurie nemato kaip auklejimas itakoja sexualini potrauki.

5322. emigrante-jai 2003-08-04 14:50


dekui, kad pavadinai miela, bet tuojau pat apkaltinai nesusivokimu savokose"homoseksualumas"ir "pedofilija".Neviesinsiu savo issilavinimo, bet noriu pasakyti, kad ir atrodau neismanele pacios akyse, sios abi savokos buvo tyrinetos psichologiniu bei socialiniu aspektu su klaikiais pavyzdukais is realaus gyvenimo.Jei pacia taip ikvepia TV reportazai ir laikrastiena sekmes gilinant zinias siek tiek profesionalesniu lygiu.Z.froidas dar studiju laiku medziagele.Ne autoritetas.Deja, daalis jo teorijoss pagrista sulauzytu zmonos gyvenimu, o dalis sekmingai nuneigta.Tik gaila gaila, kad pati nieko naujesnio is psichoanalizes nepaskaitineji.As irgi issamiai ji studijavau, bet apleluoji i modernuma, o dantimis laikaisi isikandusi senienu...Daugiau negu "idomu"...Sekmes "likbieze" ir kudikeliu apsaugoje, beje fobiju homoseksualiems zmonems neturiu, brangut?Kuo remiantis tai diagnozavai?

5325. emigrante 122str. 2003-08-04 16:21


turint pinigu ir solidu posta problemu nekilo nei vienam pedofilui ar jis butu dvasininkas, ar verslininkas, ar solidus valstybes tarnautojas...

5344. Benigna 2003-08-04 21:46


Jei gejai grazus ,tai tegu gyvena

5386. normalus - jai 2003-08-06 12:53


Homiku arba pediku (nuo vieno iki kito tik mazas zingsnis) tarpimas Graikijos visuomeneje sietinas su kitokia pasaulio samprata.Nemanau, kad tai sektinas pavyzdys. O kad nepakanta nera tolygi neapykantai irgi faktas. Tas kuris visus traktuoja kaip turincius teise skleist savo isitikinimus (net tuos. kurie priestarauja prigimciai) yra bestubure meduza. Tolerantiska, bestubure, issilavinusi, trumpalaike. Beje, kuo nusikalsta islamistai slovindami Alacha Londone ir saudydami britus Irake?

5392. Maja 2003-08-06 14:08


Šlovindami Alachą Londone islamistai tikrai niekuo nenusikalsta. Šaudydami britus Irake? :) O britai, šaudydami Irake islamistus, kuo nusikalsta? O kas yra ta abstrakti "prigimtis", kuriai prieštarauja gėjų prigimtis? Na egzistuoja jie, egzistuoja, galima kiek nori sakyti, kad jų neturėtų būti! :)Ir nemanau, kad homoesksualumas yra "įsitikinimas", kurį gėjai tokiais straipsniais "skleidžia". Jei vyrui pvz. norisi apdainuoti savo meilę moteriai (ar jis tuo "skleidžia" savo "įsitikinimus"?), kodėl vyrui, kuris myli vyrus, neturėtų norėtis to paties? Kodėl "normalūs" vyrai taip bijo homoseksualų?

5400. ebola 2003-08-06 16:12


tai kad tarp "normaliu" vyru viesinti intymius dalykus aplamai yra nepriimtina - as ne gejus, bet jeigu kas is vyru labai viesina savo santykius su moterimis, jis man - gejus kita prasme, jis ne vyras, o kazkokia beforme mase ir tiek. O kodel mes ju bijom? Tai kad nebijom...

5401. ebola 2003-08-06 16:13


cia gi ne teisiu ir neteisiu gincas, cia vyru ir belyciu zmoniu santykiu aiskinimasis, kuris seip gerai kad nelabai piktas.

5416. normalus>majai 2003-08-06 23:41


Prigimtis?pabandyk bitute kryzmintis su tarakonu ir jinai tars zodi. Toks straipsnis, aisku savaime,nieko nesklaidzia, bet kaip su tais kurie dygsta "lietrycio" savartyne? Spuoguotas paauglys paskaites pradeda dvejoti kur deti savo virpanti pimpaliuka ir neretai renkasi `men`s factory` kompanija. Vyrai bijo? o kodel moterys bijo vojeristu? juk nepuola, nedulkina...

5422. kulturistas jai ir kitiems 2003-08-07 00:31


Tu - saunuole, gerai rasai. Man tikrai labai gaila, kad diskusijos dalyviu samone taip modifikuota, bet ka darysi - dauguma musu buvom nuo vaikystes programuojami savo tevu, kurie negalejo prieiti prie objektyvios informacijos. Galima teisintis psichoanalizes ismanymu ir prigimti, bet tai tik teorija. Siulau tiesiog daugiau pabendrauti su tais zmonemis...

5424. Maja, Normaliam 2003-08-07 08:13


Taigi, pabandyk, bitutę su tarakonu kryžminti! :) Kas iš tikrųjų "prieš prigimtį", tas ir neįmanoma. O jei jau įmanoma ir egzistuoja, tai gal ne "prieš prigimtį"? Man kažkaip abejotina, kad prisiskaitęs apie homoseksualus gali tokiu tapti, jei neturi tam polinkio. Kodėl tada homoseksualai heteroseksualiais netampa, juk heteroseksualūs santykiai "propaguojami" visur ir visada? Ar mergaitę įsimylėjęs paauglys, perskaitęs tokį straipsnį, staiga ims ir pakeis orientaciją? O vojeristų bijoti irgi nematau prasmės, beje, jūs tikriausiai turėjote omenyje eksihibicionistus :)

5446. jai 2003-08-07 15:48


O kas, Tavo manymu, yra tie (dar tarybiniais laikais atsirade) vyru pliazai Lietuvos pajuryje?

5483. normalus 2003-08-09 11:31


Gerbiamieji, va paskaitykit 08.09 Lietryti ir suprasit kas ir kur: gejai nori vaiku; gejai baladoja baznycios duris...Tai ir yra ta `tolerancija`? Aisku savaime, nereiktu lygint `Satenu` su tuo skaitalu, bet bendrumo norint rast imanoma. Ileisk geju i namus ir jis padarys tavo sunu. Tarpines ribos cia ner ir negali buti, nes `mums nereikia drungnu`. Visu saliu heterai, vienykimes.

6815. Regimantas Tynius 2003-09-27 14:31


Visiems kurie nekencia geju: vargsai jus vargsai... Jus mastote tik virtuves puodu lygmeny, pasistudijuokite bent genetika, nors ji aisku nie dlia sriednych umov. Ash, autorius, nieko neteigiu, i nieka nepretenduoju, ash KONSTATUOJU ESAMA PADETI.Parodau kad taip yra, o ne kishuosi i jusu, didziai normalieji, gyvenimus. Negi ir tiek nematote ish mano rashinio??? Neketinu veltis i nemokshiskas diskusijas, mastymo lygmens nepakelsi jokiais pamokslavimais ir aiskinimais, ash to net minty neturejau. Realybeje gejaus savybiu turi dauguma vyru, bet ju mes nematome. Tikejaus kad S Atenus skaito ne dvasiniai bomzai, bet pasirodo, kad skaito! Sekmes ir toliau putojant ant geju7 Tik nepamirshk: jei augini sunu ar sunus, turi 100 proc tikimybes, kad jis ,jie GALI buti gejais. Gal tik Tu pirma numirsi, negu savo akimis isitikinsi. Todel very very prashau: DAR KARTA PASKAITYK 2-aji mano opusiuka laikrastyje vardu "Ka ten slepi nuo saves"! Gal tai pades Tau blaiviau mastyti???? Nevaryk Dievo medin...

22367. Jurate 2004-10-01 15:20


Man straipsnis patiko,nors ir paveluotai rasau nuomone,be to siuo metu ruosiu laida geju tema,dirbu Nomedos laidos redaktore. Jeigu atsilieptu atviras sia tema zmogus,tai buciau dekinga.Mano telefonas:8-687 56533

22948. zaraza 2004-10-14 22:16


ka tik studinau apie sekspyra ir skaiciau apie wadinamaja sekspyro kuniska "meile" moteriai. niu taj pagalwojau kad wyrukas buwo is zydrosios mazumos.pasirodo bendraminciu daugeu;]

24675. Sonata 2004-11-21 23:25


Kada pagaliau lietuviai prareges? Ir vyras gali pamylti vyra.Jeigu jie to abudu nori. Gyvename uzsienyje,ir dziaugiames kad ir Lietuvoje jau giedreja poziuris i zydra dangu.

30815. shiajp 2005-02-27 13:12


jej gejus taj kox skirtumas. wisi juk esame skirtingi. wienus traukia wyraj, kitus moteris...kox skirtumas?? bet neduok, Dieve, jej prie vaiku lenda... nuo tokiu iskrypeliu darosi bloga.

33684. marla 2005-05-09 01:17


jega! autorius - saunuolis! simtu procentu pritariu. regimantai, yra zmoniu, kurie tave palaiko, ir ju gana nemazai. nemanau, jog idiotu homofobu yra daugiau. as pati esu bisexuali ir turiu nemaziai bisexualiu ir homosexualiu draugu & draugiu, todel galiu pasakyt - tai yra absoliuciai naturalus & normalus dalykas, bet matyt, dar daug laiko tures praeiti, kol tam tikra visuomenvisuomenes dalis tai suvoks. MES TAVE PALAIKOM, REGIMANTAI

Šaltinis: http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=662&kas=straipsnis&st_id=1970
Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=478